zila parishad school jokes

Marathi Funny School Jokes

निवृत्ती महाराज देशमुख :मुलांनो सांगा एक किलो कापूस जड की एक
किलो लोखंड जड

मुलगा : लोखंड

निवृत्ती महाराज देशमुख : दोघांचही वजन एक किलोच आहे, मग लोखंड
कसं जड

मुलगा : नाही महाराज लोखंडच जड
निवृत्ती महाराज देशमुख : अरे एका पारड्यात लोखंड
आणि एका पारड्यात कापूस ठेवला तर तराजू
समांतर राहील.

मुलगा : नाही महाराज लोखंडच जड

निवृत्ती महाराज देशमुख : गधड्या दोघांचाही वजन सारखाच आहे

मुलगा : तुम्ही मला एक किलो कापूस फेकून मारा
मी तुम्हाला एक किलो लोखंड फेकून मारतो
मग कळेल तुम्हाला काय जड आहे ते.

Student from जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा...