मक्या आणि वडील मराठी विनोद

मक्या आणि वडील मराठी विनोद

वडील : कॉलेजात तू सगळ्यात कठीण गोष्ट कोणती शिकलास?
.
.
.
.
मक्या : दातांनी बिअरची बाटली कशी उघडावी