जेव्हा तुमचे वडील तुमचा mobile वापरत असतात :)

जेव्हा तुमचे वडील तुमचा mobile वापरत असतात marathi funny expressions