आंटी आणि मी झकास Marathi Joke

आंटी आणि मी झकास Marathi Joke

आंटी - अरे तू लग्न कधी करणार आहेस ?

मी - मला एक मोठा भाई आहे ...आधी त्याचे होऊ दे मग मी करणार

आंटी - अरे पण तुला तर एकपण भाई नाहीये

मी - सलमान भाई :D :D :D