Son & Father Kadak Marathi Joke

father son marathi joke

मुलगा - पप्पा आपलं आडनाव वाघ आहे ... तरी पण तुम्ही मम्मी ला का घाबरता ?

पप्पा - अरे बेटा तुझ्या मम्मीचे माहेरचे आडनाव वाघमारे आहे !