Son & Father Kadak Marathi Joke

Son & Father Kadak Marathi Joke

मुलगा - पप्पा आपलं आडनाव वाघ आहे ... तरी पण तुम्ही मम्मी ला का घाबरता ?

पप्पा - अरे बेटा तुझ्या मम्मीचे माहेरचे आडनाव वाघमारे आहे !

No comments:

Post a Comment