Funny chicken and egg jokes

Funny chicken and egg jokes

कोमडी अंडा देते अणि गाय दूध.
असा कोण आहे जो दोनिहि देतो?
दुकानदार !
लहान पणा पासूनच हुशार अहे,पण
आई शपथ कधी गर्व नाही केला राव !