Gutkha jokes in marathi

gutkha joke in marathi

गुटखा खाणारे लोक उच्च संस्कारी असतात

ते नेहमीच शांत व अबोल असतात गुटखा

थुंकून ते फक्त तेव्हाच बोलतात जेव्हा
त्यांच्या मते समोरच्या व्यक्तिची किंमत .
.
.
गुटख्यापेक्षा जास्त असेल :D