Narendra Modi Pakistan Visit Indian Army Joke

Narendra Modi Pakistan Visit Indian Army Joke

मी काय म्हणतो की, मोदीजींसारखे भारतीय सेनेने पण एक वेळेस न सांगता पाकिस्तानत जाऊन यायला काय हरकत आहे?