Funny Hair Marathi Joke

Funny Hair Marathi Joke

माणुस - केस बारीक कापा.
कटिँगवाला - किती बारीक कापु.
.
.
.
माणुस - बायकोच्या हातात येणार नाही इतके