funny sad song jokes in marathi

funny sad song joke in marathi

आयुष्यात एकही पोरगी पटली नाही.
पण
दर्दभरे गाणी ऐकल्यावर
उगाच अस वाटत की १०-१२ सोडून गेल्या


- अध्यक्ष
(अखिल भारतीय 'टमटम & TRACTOR' चालक संघटना )