Assal Puneri Marathi Jokes

पुणेकर :
एक तरुण पुणे स्टेशन वर एका अस्सल पुणेकरास भेटला, आणि सांगू लागला,
माझे पाकीट हरवले आहे.
मला फ़क्त पनवेल पर्यंत पोहोचण्या पुरते पैसे पाहिजेत.
टिकिट फ़क्त 85 रूपयाला आहे आणि रेल्वे स्टेशन पासून पुढे मी पायी चालत जाईन,
फ़क्त 85 रूपये पाहिजेत.
तसा मी सुसंकृत व संपन्न परिवारातील आहे, हे पैसे मगायला मला लाज वाटत आहे.
पुणेकर म्हणाला -
यात लाज वाटण्याच काहीच कारण नाही, हि वेळ माझ्यावर सुद्धा येऊ शकते !
हा फोन घे आणि तुझ्या घरच्यांशी बोल, त्यांना सांग हा नंबर हा 100 रूपये रिचार्ज करा, आणि तू माझ्याकडून 100 रूपये घेऊन जा !
तूझी अड़चन दूर होईल !!!
ती व्यक्ती काही न बोलता निघुन गेली :D