Latest Ramdev Baba Funny Marathi Jokes

Latest Ramdev Baba Funny Marathi Jokes

मास्तर : बंड्या , तुझ्या शेजारचे अण्णा हल्ली दिसत नाहीत ?

बंड्या. : ते वारले .

मास्तर : काय रे काय झाले त्यांना ...??


बंड्या. : योगा करत होते .

मास्तर : बरं मग ?

बंड्या : TV. वर रामदेव बाबा चे पाहून योगा करत होते .

मास्तर : बरं मग. ?

बंड्या. : बाबांनी सुचना केली ,

दीर्घ श्वास आत घ्या आणि मी सांगितल्यावर बाहेर सोडा !


मास्तर :बरं मग ?


बंड्या : मग काय ,लाइट गेली !
लोड शेडींग होते ना ,
तीन तासांनी लाइट आली तेव्हा...
अण्णा वारले होते .