Marathi Facebook Joke-सुपर फनी कॉमेडी

गणिताच्या तासाला फेसबुक ओपन केलं....!
मास्तरनी कमेँट केली - वर्गाच्या बाहेर जा..
मुख्याध्यापकानीमास्तरची कमेँट लाईक केली...
मम्मीनी कमेँट केली - कॉलेजला गेला नसशीलतर भाजी घेऊन ये..
पप्पानी कमेँट केली - तुझ्या लाडाचे परिणाम...
मिञांनी कमेँट केली - ओय कँन्टीन मध्ये येकालची पोरगी आजपण आलीये...
गर्ल फ्रेँडनी कमेँट केली - धोकेबाजमला बोलला आजी सिरीयस आहे म्हणुनदवाखान्यात आहे...
आजीने कमेँट केली.............
.
.
.
.
.
.


.

.

.
मुङदा बसवला तुजा, घरी ये नालायका मी अजुन जीवंत आहे.