मुलगा मुलगी हास्य विनोद-एक भयंकर जोक

मुलगा मुलगी हास्य विनोद

मुलगी: hii काय करतोयस??

प्रसाद : काय नाही flipkart वर shopping करत आहे.

मुलगी : आरे मी पण आत्ता flipkart वर आहे  मला request पाठव ना.

कोवळ्या वयात heart attack आला हो पोराला !