लहानपण आणि तरुणपण-नवीन मराठी जोक

नवीन मराठी जोक

लहानपन:-मोठा झाल्यावर मी डॉक्टर होईल,पायलट होईल,किंवा इंजिनीअर होईल....
.

.
तरुणपण:-आरे त्या ZP च्या शिपायाच्या जागा निघाल्या की सांग..!!! :D :P