puneri scarf jokepuneri scarf joke
आजकाल मुली स्कार्फ
असा बांधतात की जस काय...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
अँक्टिव्हा नाही....भुसा ऊडवायची मशीनच चालवायची आहे....!!