12th result girls joke12th result girls joke
१२ वी च्या मुलींचा स्टेट्स...


'रिझल्टसे' डर नही लगता साहब...

'रिश्तेदारोसे' लगता हे...

नापास झालं की लगेच लग्न ठरवतात...