GF BF Dhamal Comedygf bf dhamal comedy

GF BF Marathi Joke


GF:-काय करतोयस...

BF :- ‪IPL‬ बघतोय गं..

GF:- मी नाही बघत ते IPL

BF:-पण का?

GF:-इंडीया नेहमीच हारते..

BF:- ठेव फोन......
छोटा भीम बघ जा! तो दरवेळी जींकतो…
Also Read