Mulicha apmanmulicha apman girl insult by boyfriend

Marathi Girlfriend Boyfriend Insulting Vinodमुलगा आपल्या प्रेयसी बरोबर हॉटेल

मध्ये बसून बिअर पीत असतो

.

.

.

मुलगा :- आय लव्ह यु...

प्रेयसी :- हे तू बोलतोयस का तुझी बिअर बोलतेय.?

मुलगा :- मी, माझ्या बिअरशी बोलतोय,

तू गप माकडतोंडे..!