funny marathi humor vinodfunny marathi humor vinodlatest funny marathi humor vinod joke


मेंदू हा २४ तास काम करत आसतो.तो फक्त दोनदाच बंद पडतो.

१:-परीक्षेच्यावेळी...
.
.
आणि
.
.
२:- बायको पसंद करताना