Puneri Rickshaw Passengerpuneri rickshaw passengerPuneri Jokeरिक्षावाला --साहेब ब्रेक फेल झालेत आणि गाडी थांबत नाह काय करु ?

पुणेरी पॅसेंजर : सर्वात आधी तू मीटर बंद कर ...