IPL Final Jokeipl final jokeधोनीला सांगा नुसते पिवळे कपडे घालून चालत नाही 
जेजुरीला याव लागत