bin pagari full adhikari

bin pagari full adhikari
समुद्रात मगरा शी खेळू नये,
जंगलात सिंहा शी झगडू नये,
आणि गृप मध्ये एडमीन शी भांडु नये.
कारण,
मगर फाडून टाकतो,
सिंह मारुन टाकतो,
आणि एडमीन गृप मधुन काढुन टाकतो.

बीन पगारी पन फुल अधीकारी