Monday, July 21, 2014

Gatari

9 वर्षापूर्वी 26 जुलैला
मुंबई पाण्याखाली होती...
.
.
.
.
.
.
.
या वर्षी 26 जुलैला
दारूखाली जाणार...
गटारीच्या हार्दिक शुभेच्छा...

No comments:

Post a Comment