Mulga mulgi jokemulga mulgi joke


Mulga Mulgi Comedy Joke In Marathiमुलगी पाहण्याचा कार्यक्रम चालु होता....


मुलाने मुलीला प्रश्न विचारला-  "ENGLISH" जमते का ?


मुलगी लाजत म्हणाली- तुम्ही प्रेमाने पाजत असाल तर "गावठी" पण जमेल.
maulga mulgi naughty joke in marathi

Mulga Mulgi Naughty Marathi Vinodमुलगा- Hi
मुलगी- माझा नंबर कोणी दिला..

मुलगा- सुलभ शौचालय मधुन मिळाला...