Whatsapp jokes


शिक्षक- बंड्या, तु वर्गात मुलींशी सारखा गप्पा काय मारत असतोस ?

बंड्या- बाई मी गरीब घरचा आहे हो, मला whats app,परवडत नाही .