Sony cid

कितीही  भांडण  झाली....
तरी  त्यात  प्रेम  असतं ,
कितीही  भांडण  झाली.... 
तरी  त्यात  प्रेम  असतं 
आणि ....
कधीही  SONY लावा  CID च  चालू  असतं...