Julab

मराठीत अर्ज करत आहे :-
दिवसाला सूर्याची साथ आहे,
वाह..वाह..
रात्री ला चंद्राची साथ आहे..
वाह..वाह..
समुद्राला लाटांची साथ आहे,
वाह..वाह..
.
.
.
.
.
पाणी उकळून प्या सगळी कडे,
‘जुलाबाची’ साथ आहे....