Wednesday, April 29, 2015

Marathi Joke Of The Daymarathi joke of the day


जो आनंद आपल्या धुतलेल्या Bike कडे बघण्यात आहे,
तो आनंद अर्धा तास Makeup करून आलेल्या मुली कडे बघण्यात सुध्दा नाही...!

Also Read

No comments:

Post a Comment