Marathi Joke Of The Day



marathi joke of the day


जो आनंद आपल्या धुतलेल्या Bike कडे बघण्यात आहे,
तो आनंद अर्धा तास Makeup करून आलेल्या मुली कडे बघण्यात सुध्दा नाही...!

Also Read