Marathi Zakas JokeMarathi zakas joke

अस्ट्रोलिया ने 


वल्ड कप पुन्हा जिंकला


कारण


माहीत आहे का?


पिवळे कपडे


खंडोबा ची कृपा आणि काय