marathi pachkal jokemarathi pachkal joke

पंक्या बस मधे उभा होता
.


अचानक ब्रेक लागल्यामुळे समोरच्या मुलीवर जाउन पङला,
.
.
.
मुलगी
,
.
.
.
नालायका
काय करतोस?
?
?
?
?
?
पंक्या - B. Com. ला  आहे , तु काय करतेस


Also Read