Marathi Funny Mhanimarathi funny mhani


आयुष्य खुप सुंदर आहे

फक्त

हिला तिच्याबद्दल आणि तिला हिच्याबद्दल कळल नाही पाहिजे

Other Kadak Jokes