Atre Marathi ComedyAtre Marathi Comedy

आचार्य अत्रेंच्या मराठा प्रेस च्या मागे एक गाढव मरून पडलं होतं ,
एक-दोन दिवस ते तिथेच पडलेलं पाहून अत्र्यांनी महानगरपालिकेत फोन लावला
“मग आम्ही काय करू”-पलीकडून उर्मट प्रश्न आला
“तुम्ही काही करू नका” – अत्रे शांतपणे म्हणाले,” मृतांच्या नातेवाईकांस कळवण्याची पद्धत आहे म्हणून फोन केला एवढच..”


Also Read


  1. Russian Indian American marathi comedy

  2. Ajit Pawar & Sharad Pawar Comedy