Bayko funny sms


एका सभ्य माणसाला काय पाहिजे :
.
.
.
एक बायको जी प्रेम करणारी,
एक बायको जी चांगले जेवन करणारी,
एक अशी बायको जी कुटुंबाला सांभाळणारी
.
आणि
.
.
.
आणि तिघी हि एकजुटिने राहणारी पाहिजे ... :)
Also Read  मराठी विनोद - झम्प्याची प्रेयसी