Gandhiji


गांधीजी एकदा चित्रगुप्ताला विचारतात, "
माझी ३ माकडं कशी आहेत?? "
.
.
.
.
.
चित्रगुप्त - सगळी छान आहेत.
"आंधळा" कायदा बनला आहे.
"बहिरा" सरकार बनला आहे.
.
आणि
.
.
.
.
"मुका" तर सगळ्यात मजेत आहे.
आजकाल "पंतप्रधान" आहे..........:- D
Also Read Santa's marathi joke