Facebook


मुलगा: Please marry me . मी तुझ्या साठी वाट्टेल ते
करायला तयार आहे.
मुलगी: OK मग FACEBOOK चे A /c delete करशील का??
मुलगा: हो. करेल ना.
.
After 10 Years
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
त्या मुलीला अजून माहित नाही आहे कि त्याने
तिला BLOCK केले आहे....... आणि ती समजत आहे कि ह्याने
.
A /c delete केले..