funny message


प्रत्येक मुलीच्या आईचे स्वप्न असते कि,
तिच्या मुलीला चांगला मुलगा मिळावा...
आता तुम्हीच सांगा...
:
:
... :
:
:
:
:
:
मी तरी कोणा-कोणाच्या आईचे स्वप्न पुर्ण
करु..?
Funny hanuman chalisa