Pintya ani Chemist comedy


पिँट्या एक बॉटल घेऊन केमिस्ट
च्या शॉप
मध्ये गेला.....
.
.
आणि त्या बाटलीतला एक
चमचा त्याने
केमिस्ट
वाल्याला पाजला आणि त्याला विचारलं :-
"गोड आहे का??"
.
.
.
.
.
.
.
केमिस्टवाला :- नाही रे.. काय आहे
हे.....??
.
.
पिँट्या :- बस डॉक्टरांनी हेच
सांगितलं
होतं की केमिस्ट मध्ये जाऊन
विचार
की URINE मध्ये SUGAR आहे
की नाही..
Also Read Aajcha Suvichar