A B C Dशिक्षिका - चल अल्फाबेट म्हण गोलू .
गोलू - A - - - E F G H I J K L M N O - Q R S T U V W X Y Z
 .
शिक्षिका - अर्रे मुर्खा B P C D कुठंय ? ? ? !
.
.
गोलू - कालच मित्राला दिली ! ;)