शिक्षिका !!!


मध्यम वयाची शिक्षिका शाळेत व्याकरणातले काळ शिकवत असते....
सोप्पा प्रश्न विचारते....
सांगा, "मी सुंदर आहे..."
हा कोणता काळ आहे???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
कोपरातून आवाज येतो, "भूत-काळ" भवाने