शिक्षिका - बंड्या

शिक्षिका - मुलानो १ कविता पाठ केली तर मी गालाचा किस देणार ,
२ केल्या तर ओठाचा देणार .
.
.
बंड्या - बाई अंथरूण टाका माझ्या सगळ्या कविता पाठ झाल्या  ! ! !