फेसबुक


फेसबुक म्हणजे काय....????
.
.
.
.
एक असे ठिकाण ,
जिथे मुलगा जोक पोस्ट
करतो पण त्याला काहीच प्रतिसाद मिळत
नाही.....
आणि
तोच जोक मुलगी पोस्ट
करते तेंव्हा १०० लाईक, २० फ्रेंड रिक्वेस्ट
येतात... बरोबर ना!!!