मुलगी bike वर

मुलगी : अरे माझ्या पप्पानी मला तुझ्या bike वर बघितले !!!! !!!
. .
. .
मुलगा : !!! काय म्हणाले मग तुला ???
.
.
.
मुलगी : काय सांगू तुला…  माझ्याकडून बस चे पैसे परत घेतले , . . .
खूप strict family आहे माझी  :)