india pakistan cricket match joke



india pakistan cricket match joke in marathi





कोहलीचा अफ्रीदीला प्रश्न
.
.
.


गढ़ुळाच पानी  कशाला ढवळील
अनुष्काच्या पिल्लाला  कशाला खवळील

No comments:

Post a Comment