ekdam kadak latest marathi dhamal vinodekdam kadak latest marathi dhamal vinod

एकदम नवीन ....
पेशंट: डॉक्टर, मला वात आहे.
                                             


                                  
डॉक्टर: मग पेटव की