latest funny insult marathi vinodlatest funny insult marathi vinod

उन्हाळा चालु झाला आहे काळजी घ्या, भरपुर पाणी प्या, छत्री वापरा, गरम पदार्थ कमी खा,


आणि


सगळ्यात महत्वाच " डोके जपा; कारण..........


"भुस्सा" लगेच पेट घेतो