india pakistan cricket match jokeindia pakistan cricket match joke in marathi

कोहलीचा अफ्रीदीला प्रश्न
.
.
.


गढ़ुळाच पानी  कशाला ढवळील
अनुष्काच्या पिल्लाला  कशाला खवळील