marathi daru shayarimarathi daru shayari

तू गेलीस ‪सोडून‬ तरी,


अंगणात‬ माझ्या


तूझ्या ‪पावलांचा‬
गंध‬ आहे.


मित्रांनो स्टॉक‬ करून ठेवा 
१७,१८,१९ वाईन शॉप‬ बंद आहे.