Funny Marathi Proposefunny marathi propose

मी तिच्या घरी गेलो होतो
लाल गुलाब घेऊन सांगायला की
तुजे दिल मला देनार का
.
.
.
.तिच्या आईने उघडला दरवाजा
मी घाबरुन बोललो
.
.
दोन रुपयाला गुलाब आहे घेणार का ?