Tuesday, February 24, 2015

internet pack marathi comedy
marathi funny image


लक्षात ठेवा, चार-चौघात
जेव्हा इतरांच्या माना खाली असताना तुम्ही एकटेच
मान वर करून बसला असाल तर याचा अर्थ
असा होत नाही कि तुम्ही निर्भय, निडर
आणि आत्मविश्वासू आहात. याचा अर्थ एवढाच
होतो कि
..
.
.
तुमचा नेट पँक संपलाय
Marathi PJ

No comments:

Post a Comment